Algemene voorwaarden

Door het voltooien van een aankoop verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven. 

Door het voltooien van een aankoop verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.  
Algemene verkoopsvoorwaarden webshop Minimaks Buggenhout.  

Ondernemingsgegevens  

Minimaks Buggenhout

Davina De Donder

Kerkstraat 64

9255 Buggenhout


BTW-nummer: BE0714969380


Artikel 1: Algemene bepalingen  

De e-commerce website van Minimaks Buggenhout, een eenmanszaak, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.  

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Minimaks Buggenhout moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Minimaks Buggenhout aanvaard zijn.  

Artikel 2: Prijs  

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.  

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.  

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.  

Artikel 3: Aanbod  

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Minimaks Buggenhout niet. Minimaks Buggenhout is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Minimaks Buggenhout is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.  

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.  

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Minimaks Buggenhout. Minimaks Buggenhout kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.  

Artikel 4: Online aankopen  

De aankopen kunnen gebeuren door de producten aan je winkelmand toe te voegen.  
Vervolgens volgt u de verdere instructies die duidelijk omschreven staan doorheen het verloop van de winkelmandprocedure op de webshop.  

De klant heeft de keuze om de producten af te halen in de winkel Minimaks, gelegen te Kerkstraat 64,9255 Buggenhout. Dit enkel tijdens de openingsuren van de winkel.  
Of de producten te laten verzenden door Minimaks Buggenhout.  
Zie artikel 5.  
Pas na een succesvolle ontvangst van betaling zullen de producten klaargemaakt worden voor verzending of afhalen.  
Indien de klant kiest om af te halen, kan ook ter plaatse betaald worden. Het product wordt 7 dagen gereserveerd en dient dus binnen de 7 dagen afgehaald te worden door de klant, bij Minimaks Buggenhout. 

De klant zal een bevestigingsmail ontvangen nadat de winkelmandprocedure succesvol verlopen is.  

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.  


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen  

• via bankkaart  
• via overschrijving op rekeningnummer BE39 3631 8229 0019
• vooraf overmaken  
• Sofortbanking 

Minimaks Buggenhout is gerechtigd een bestelling te weigeren of te annuleren indien de betaling ons niet binnen de 7 dagen bereikt heeft. Het product wordt dan weer vrijgegeven voor verkoop. 


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst  

Voordat de goederen verzonden worden ontvangt de koper een bevestigingsmail met daarbij ook een factuur als pdf.  
We verzenden via een externe koerierdienst.  
Verzendkosten bedragen 4,95 euro aan huis geleverd (België) en 7,95 euro (Nederland).   
Binnen België kan je ook kiezen voor levering in postpunt voor 3,95 euro.  
Verzending is steeds gratis vanaf 75 euro aankoopbedrag (België) en 120 euro (Nederland)..  
Leveringstermijn schommelt tussen de 1 en 3 werkdagen. Leveringstermijnen zijn echter steeds indicatief.  
Een online betaling ontvangen wij onmiddellijk en vaak gaat je pakje diezelfde dag nog de deur uit.   
Kies je voor overschrijving, dan kan het iets langer duren voor het bedrag op onze rekening staat.  
Het pakje wordt dan verzonden van zodra wij je betaling op onze rekening ontvangen hebben.  

Wanneer een product om de een of andere reden niet geleverd kan worden, zal de koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. De koper kan geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding hiervoor.  
   
OVERZICHT VERZENDKOSTEN  
De verzendkosten voor pakketpost inclusief BTW bedragen:  

- België aan huis geleverd: € 4,95 
- België levering in postpunt van Bpost: € 3,50  
GRATIS VERZENDING (Be) vanaf 75€ aankoopbedrag  
  
- Nederland en Luxemburg  (gratis vanaf € 120,00): € 7,95 of via dpd pick up 5,95 euro  
- Duitsland en Frankrijk: € 12,95 of via pick-up dpd 5,95 euro.  
   
- Andere landen: mail ons voor het tarief  VERLIES EN BESCHADIGING  

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Minimaks Buggenhout.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Minimaks Buggenhout was geboden.  

We verzenden onze pakketjes met een track en tracecode., dit maakt de kans op verlies of diefstal tijdens het transport zeer klein. Indien het toch gebeurd, is dit voor rekening van Minimaks Buggenhout en zullen wij je de betaalde aankoopsom terugstorten.  

Alle artikelen die wij verzenden worden zorgvuldig gecontroleerd en met zorg ingepakt.. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer je pakket onmiddellijk bij ontvangst. Indien je schade vaststelt aan een artikel, breng ons dan zo snel mogelijk (binnen 48u) hiervan op de hoogte door te mailen naar minimaks@skynet.be.  

OVERMACHT  
In geval van overmacht is Minimaks Buggenhout niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.  
Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …  


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud  
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Minimaks Buggenhout.  
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Minimaks Buggenhout te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.  


Artikel 7: Herroepingsrecht  

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Minimaks Buggenhout.  

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen en de goederen te retourneren.  

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.  

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, Minimaks Buggenhout (Kerkstraat 64, 9255 Buggenhout? minimaks@skynet.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping. Het herroepingsformulie vindt de Klant ook terug onderaan onze website.  

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen naar minimaks@skynet.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.  

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.  

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Minimaks Buggenhout. Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.  

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.  


Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Minimaks Buggenhout zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.  

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.  

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Minimaks Buggenhout alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Minimaks Buggenhout op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Minimaks Buggenhout wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.  

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Minimaks Buggenhout geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.  

Minimaks Buggenhout betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.  

Artikelen aangekocht in de soldenperiode of met een korting vanaf 20% kunnen niet geretourneerd worden voor geld. 

Artikel 8: Garantie  

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.  


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Minimaks Buggenhout en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan ons.  

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Minimaks Buggenhout zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.  

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.  

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.  

Artikel 9: Klantendienst en klachten  

Heeft u klachten of opmerking dan kan u deze melden via het e-mailadres minimaks@skynet.beArtikel 10: Sancties voor niet-betaling  

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Minimaks Buggenhout beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.  

Onverminderd het voorgaande behoudt Minimaks Buggenhout zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.  

Artikel 11: Privacy  

De verantwoordelijke voor de verwerking, Minimaks Buggenhout respecteert de Europese richtlijn GDPR (General Data Protection Regulation) met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.  

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, het eventueel versturen van nieuwsbrieven. In geen geval worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan derden.  

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Minimaks Buggenhout gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.  

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.  

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Minimaks Buggenhout heeft dus geen toegang tot uw paswoord.  

Minimaks Buggenhout houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.  

Artikel 12: Gebruik van cookies  

Tijdens een bezoek aan de site kunnen `cookies` op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.  

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.  

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.  

Artikel 13: Intellectuele eigendom  
Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.  
   
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.  

Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking  

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.  

Het nalaten op gelijk welk moment door Minimaks Buggenhout om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.  

Artikel 15: Wijziging voorwaarden  

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden vanMinimaks Buggenhout. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.  


Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen  

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.  

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).  


Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping  

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.  

Aan Minimaks Buggenhout, Kerkstraat 64, 9255 Buggenhout. België/ minimaks@skynet.be

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep:  

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):  

Naam consument :  
Adres consument(en) :  

Handtekening van consument(en)  
Datum :  
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. (Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

© 2019 - 2020 Minimaks Buggenhout | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel